QXNxiǗčXPW[
e
RQP QXNxSiǗčn QXNxč(Lsj cAψ
Lj
TPU iĈψiPj QXNxč{v̏F iĈψ
UPR SPčc QXNxč{v̏F cAcA
čcψ
V{`
V{
čHtē HgxoR @
VS čC č{j č
VPW čHč č{j SHӔC
V{
@{ ʍ č
WQ4 iĈψiQj či󋵂ɂ‚ iĈψ
XP`
XQW
QXNxč{ čiSRHj
iQ`R̐j
PP{ iĈψiRj čʒԕ
čc̊mF
iĈψ
PQ{ SQčc ۔y}[Nt^̓K۔
@yїʕ
DǍHI
cAcA
čcψ
P{ iĈψiSj VNx̊č{v擙 iĈψ
 Q{ i،tEDǍH\ i،tE\^ cAiĈψ
R{ QXNx
@niĉcAc
QXNxč{ʕ񍐓 cA
R{ iĈψiTj RONx@d_ړ iĈψ